Skip to Content'
Wybierz miejsce na pamiątkę
prosty2 Śp. Brygida
Nowicka
* 1948-10-06 + 2019-07-30

Pamiątki do kupienia

Wybierz pamiątke a następnie wybierz miejsce na nagrobku.