Skip to Content'
Wybierz miejsce na pamiątkę
szklo Śp. Janina
Roga
* 1962-02-14 + 2019-09-05

Pamiątki do kupienia

Wybierz pamiątke a następnie wybierz miejsce na nagrobku.