Skip to Content'
Wybierz miejsce na pamiątkę
szklo Śp. Ruth
Schenk Stickler
* 1927-11-10 + 2020-10-02

Pamiątki do kupienia

Wybierz pamiątke a następnie wybierz miejsce na nagrobku.