Skip to Content'
Wybierz miejsce na pamiątkę
Serce Śp. Zygmunt
Stefanowicz
* 1929-07-04 + 1991-01-30

Pamiątki do kupienia

Wybierz pamiątke a następnie wybierz miejsce na nagrobku.